Monthly Archives: September 2016

Kỹ thuật phỏng vấn Từ điển năng lực chuyên môn

  Chỉ cần 4 bước chính, bạn sẽ lấy ra được nội dung của một năng lực chuyên môn. Bước 1: xem xét mô tả chức năng nhiệm vụ/mô tả công việc Bạn cần xem trước tài liệu về MTCNNV và MTCV của đối tượng mục tiêu, trong đó cố gắng phân biệt ra: những […]

028 36 200 600