Monthly Archives: September 2015

Học bổng tu nghiệp quản lý chất lượng (QCTC) tại Nhật Bản

Học bổng dành cho quản lý, supervisor và nhân viên liên quan đến các hoạt động quản lý chất lượng, TQM tại các nhà máy sản xuất. Nộp hồ sơ ứng tuyển chậm nhất 01/12/2015.

Học bổng tu nghiệp quản lý năng lượng trong sản xuất (PEMM) tại Nhật Bản

Học bổng dành cho các quản lý cấp trung và cấp cao, những cá nhân tham gia hoạt động quản lý năng lượng tại các nhà máy sản xuất.

Học bổng tu nghiệp Giải quyết vấn đề con người và tổ chức (SHOP) tại Nhật Bản

Học bổng tu nghiệp nhằm phát triển tinh thần teamwork trong đơn vị, phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân. Phù hợp cho các quản lý, supervisor.

Tải tài liệu hội nghị Vận hành xuất sắc 2015

Viện IMT giới thiệu nội dung trình bày tại hội nghị Vận hành xuất sắc 2015 đã được sự chấp thuận của các diễn giả. Để tải tài liệu xin download dưới đây.

Hội nghị vận hành xuất sắc 2015: cắt giảm chi phí và chuẩn hóa vận hành

Khác với các hội nghị thường chỉ dành cho các CEO, hội nghị Vận hành xuất sắc là dịp hiếm hoi đặc biệt dành riêng cho những nhà lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực sản xuất – vận hành gặp gỡ để lắng nghe các kinh nghiệm cải tiến thực tiễn của những công ty tiêu biểu có áp dụng cải tiến và đổi mới, chia sẻ cởi mở về những vấn đề và giải pháp thực tế trong nhà máy.

028 36 200 600