Monthly Archives: December 2014

0

Asia Monozukuri Conference 2014: Innovation in the Automotive industry

Ngày 10 tháng 12 năm 2014 – HIDA, Nikkei Business Publications, Viện IMT và AVAS đã phối hợp tổ chức Hội nghị Monozukuri khu vực châu Á tại Việt Nam với hơn 300 người tham dự sau khi đã tổ … Read more